ESCAPE THAT DOESN'T FEEL LIKE FREEDOM

თავისუფლება რთულად მოსაპოვებელი მდგომარეობაა. ადამიანები მთელი ცხოვრების მანძილზე ამ მდგომარეობაში ყოფნას ცდილობენ. მათ ეს ხან გამოსდით, ხან არა. ხშირად სახელმწიფო წყობა პიროვნებებს რთულ სიტუაციაში არსებობას აიძულებს. საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოქალაქეები ინფორმაციულ ვაკუუმში იყვნენ და ეგონათ, რომ ყველაფერი, რაც ევროპიდან მოდიოდა, ცუდი და მიუღებელი იყო. სახელმწიფო თვალს უხვევდა ადამიანებს. ისინი სიცოცხლეს აგრძელებდნენ ქვეყანაში, სადაც სახარება და …

ESCAPE THAT DOESN'T FEEL LIKE FREEDOM Read More

COMPULSION

ადამიანებს ყოველთვის უწევთ ვიღაცების დატოვება, გარემოს შეცვლა. ამას ხან საკუთარი ნებით, ხან იძულებით აკეთებენ. ისინი იხლართებიან ურთიერთობების ქსელში და გამოსასვლელს ვერ პოულობენ, არ იციან, როგორ დაბრუნდნენ იქ, სადაც საკუთარი თავი ეგულებათ ან იციან და ვერ ბრუნდებიან. ხშირ შემთხვევაში, საზოგადოების უმრავლესობას უწევს გადარჩენისათვის ბრძოლა. იგი ყველაფერს თმობს იმისთვის, რათა საარსებო მინიმუმი ჰქონდეს. ეს მსხვერპლი, ხანდახან, იმდენად …

COMPULSION Read More

NOTHING

ფილმის მთავარი შემადგენელი ნაწილი სიუჟეტის ერთმანეთთან მჭიდროდ დაკავშირებული ხაზია. იმისათვის, რომ კინოსურათი დასრულებულად ჩაითვალოს, საჭიროა მასში წამოჭრილი იყოს რაღაც კონფლიქტი და განვითარებული მოვლენები მის გადაჭრის გზებს დაემსგავსოს. იოსებ (სოსო) ბლიაძის ფილმი, „ჩემი ოთახი“ (2022) ამ სტანდარტებიდან ამოვარდნილია. ის არა ერთი კინოსურათი, არამედ, ორი ფილმისა და რამდენიმე თემის ერთობლიობისგან შექმნილი კოლაჟია და საკმარისზე მეტი აკლია იმისათვის, …

NOTHING Read More

BEYOND THE BORDERS

აზარტული თამაშები თავს აკარგვინებს ადამიანს. ის აჩრდილივით უკან დასდევს მას და ამოსუნთქვის საშუალებას არ აძლევს. ნარკოტიკივით არის, ერთხელ თუ გასინჯე და მიეჩვიე, მერე გადაჩვევა შეუძლებელია. ლევან კოღუაშვილის ფილმი, „მეოთხე ბრაიტონი“ (2021) გადარჩენისათვის ბრძოლას ჰგავს. თითოეული პერსონაჟი ცხოვრებისა და მისი სირთულეების წინაშე გამართულ რინგზეა, იბრძვის და ცდილობს, თავი გადაირჩინოს. რიგ შემთხვევაში იმარჯვებს, მაგრამ უფრო ხშირად მარცხდება. …

BEYOND THE BORDERS Read More

LIFE AS A MASQUERADE

Man is a small, pitiful creature. He only thinks about his own well-being. He has a big ego that he satisfies and feeds all his life, he doesn't look beyond himself, he doesn't care what happens to others and how he will be, he doesn't want to bare his feelings and care for the other person, he doesn't recognize other people's problems until it affects him directly. He thinks that the more he puts his "self" forward, puffs out his heart and walks like that, the better he will appear in others’ eyes. People, sometimes, are so weak that they build their happiness on the misfortune ...

LIFE AS A MASQUERADE Read More

AGONY

People often make rash decisions. They do something and don't even think about the consequences. The most important thing for them is to solve the existing problem at that moment and take a breath, not caring what the consequences may be. Sometimes they forget that there are no hopeless situations. The only irreversible state is death, dead people cannot be revived. Fathers are the main problem – solvers ...

AGONY Read More

DISTANCE FROM POLAND TO GEORGIA

Memories never leave people. They are only forgotten for a short while and then suddenly resurface. These fragments of the past are sometimes a punishment, sometimes a gift – they contain what the mind wants to remember and what part of life has been forgotten. They don't have time and space. The story that happened in the past moves the conscious into the unconscious and stores its abbreviated, relatively distorted ...

DISTANCE FROM POLAND TO GEORGIA Read More

FADED LOVE

Love is not an eternal feeling. It fades with time and gets lost in the swamp of family problems. Sometimes people try to save the relationship, but sometimes all the efforts end in failure. And still, what is love or what is it like? Perhaps, the character of Eldar Shengelaya's film "The Eccentrics," Khristofore Mgaloblishvili would say in its defense that love is vertical and rotating, but sometimes it is not like that at all. It is eternal longing or one big disappointment. Sometimes it looks like ...

FADED LOVE Read More

SONS OF SIN

School, a place where people spend most of their lives. They get to know others, make friends, they even fight, make mistakes and then all this follows them throughout their lives. Each misstep or inappropriate behavior affects others. The barriers people have from school are sometimes visible, often invisible, and destroy them. "Greetings, my painful childhood!"-

SONS OF SIN Read More

AWAKENING

Winter. The season when time stands still. People lock up themselves in warm houses and almost stop contact with the outside world. They are away from it all until the sun comes through their windows again or they hear a swallow chirping. There is a huge chance of depression during this period. You, as a person, remain alone with yourself and have more time to express your emotions, to find out in life. Depression and existential crisis occur when favorable conditions arise and remain with a person for a very long time.

AWAKENING Read More