WHERE BOUNDRIES OF TIME AND SPACE WIPE OUT

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ინერციით არსებობს და უკანასკნელ დღეებს ითვლის ომგადატანილ, კვლავ საომარ მდგომარეობაში მყოფ და პოსტსაბჭოთა, დამოუკიდებლობამოპოვებულ საქართველოში. შენობა გაპარტახებულია, როგორც მთელი ქვეყანა, თუმცა სტრატეგიულად ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს. მის სივრცეში ხვდებიან ერთმანეთს მეცნიერთა ჯგუფი და ჯარისკაცები. მეცნიერები ყოფის ამაოებაზე მსჯელობენ, ხოლო ჯარისკაცებს ობიექტის დაკავება სურთ, კარსმომდგარი საბრძოლო ოპერაციების ჩასატარებლად. თითქოს უხილავი, უსახელო, მითური და, სინამდვილეში, …

WHERE BOUNDRIES OF TIME AND SPACE WIPE OUT Read More

WHEN LAW AND MORALITY ARE ASLEEP

The internal and external confrontations, wars, conflicts, pandemics, social problems, destructive processes in the world that have existed in Georgia for years affect the formation of the mental thinking, lifestyle and form of the modern society. The feeling of walking in a vicious circle, of not being able to get out of the situation, caused the internal constitution of the modern man to break, which ultimately led to the change of the existing moral codes. The world has focused on the personal needs of the "I," it has become somewhat closed...

WHEN LAW AND MORALITY ARE ASLEEP Read More

FAR FROM LOVE

Is "The Martyrdom of Shushanik" a family drama? Probably not, but Manana's life really looked like a family drama in the movie "My Happy Family" (2017, directed by Nana Ekvtimishvili and Simon Groß), which is an example of broken love. It follows the stages that couples who do not live alone have to go through. When a third person interferes in the relationship between husband and wife, everything gets mixed up and looks like chaos, and there is no way out of chaos, and thus the love that once connected them...

FAR FROM LOVE Read More

FAMILY OF THREE GENERATIONS

In 2006, the film director Ilo Ghlonti presented the audience a short film "Five Variations" which was a great success. Shot with a subjective camera, this work tells one family’s adventures as seen by five characters. It is true that during the existence of cinema, many films have been created on this principle, including great directors. For example, the Japanese Akira Kurosawa's film “Rashomon” (1950) was the first to appeal to a new vision (a story seen differently by several people, thus subverting established film dramaturgy). As far as is known, there was no similar precedent in Georgian cinema.

FAMILY OF THREE GENERATIONS Read More

LIFE AS SEEN FROM THE ELEVATOR

From the very first days of its birth, cinema has always tried to realize its main "task"- to tell a story in an interesting way with independent and original audiovisual methods. Logically, the methods, forms and content of cinematic narration and delivery have undergone large-scale development and transformation during its existence. Neither is it unusual that the main characters of films, who are not only in the center of attention but also become "narrators" themselves, are not directly human, but also other spiritual or non-spiritual beings.

LIFE AS SEEN FROM THE ELEVATOR Read More

IN THE CAPTIVITY OF HIS OWN DREAM

A rather strange story is shown depicted in David Chadashvili's short student film, "Sam" (2021). The main character, Sam (Vakhtang Vakhtangadze), whose name we learn from his wife (Maria Giorgobiani), is in great trouble - he cannot wake up. He does it several times but none of them are real because each one is a dream. Initially, these dreams are relatively short and then the duration of the "mirages" increases.

IN THE CAPTIVITY OF HIS OWN DREAM Read More

LOST IN TIME HERO

"Hello, ma'am, do you have any vacancies?" - a voice is heard from behind the shot, still in the background of the black screen and credits - this is how the director Keko Chelidze begins to introduce the main character of her film, “Dead Souls' Vacation” (2020) to the audience. Somewhere in the fourth minute, the music starts, and the hero himself is clearly visible - a small, thin man standing at the crossroads, holding a big guitar, to which the sounding melody belongs. He introduces himself like this: "I'm Levan, Svanidze, a musician, 44 years old, I live with my mother, which should not be surprising, somewhere at the end of the Didi Dighomi district, and I'm trying…well, to make something happen..."

LOST IN TIME HERO Read More

CHOICE OF “THE KILLER”

რეზო ხობუას მოკლემეტრაჟიანი სტუდენტური ფილმი, „ქილერი“ (2018) გადმოსცემს ამბავს დაქირავებულ მკვლელზე, რომელიც დაქირავებული ნამდვილად არის, თუმცა მკვლელი, როგორც ჩანს, არა. სიუჟეტი მთავარი პერსონაჟის ფსიქოლოგიას ეხება, მაგრამ იმდენად ზედაპირულია, რომ 10-წუთიანი ფილმის ბოლოს პასუხზე მეტი კითხვა რჩება და არც ეს კითხვებია ისეთი, მაყურებელს პასუხების პოვნის სურვილი ან საშუალება რომ მისცეს. ფილმის მთავარი ხარვეზი დრამატურგიაა. როდესაც ისეთი …

CHOICE OF “THE KILLER” Read More