GOAL THAT NOTHING CAN HINDER

ნიკო ლომოურის ლექსი, „ყინვა და პატარა მოწაფე“ თითქმის ყველასთვის, ვისაც ეს ლექსი უსწავლია, ბავშვობის პირველი სიღრმისეული განცდის, წარუშლელი სევდიანი ემოციების გამომწვევ მოგონებად არის სამუდამოდ ჩაბეჭდილი. რეჟისორ გიორგი ოვაშვილის ამავე სახელწოდების მოკლემეტრაჟიანი ფილმის (2023) ინსპირაცია სწორედ მისი ბავშვობიდან გამოყოლილი ანალოგიური შეგრძნებების პროდუქტს წარმოადგენს. მართალია, საბავშვო ჟანრის ფილმი ოვაშვილის შემოქმედებაში სიახლედ აღიქმება, მაგრამ თუ დავუკვირდებით, მის წინა …

GOAL THAT NOTHING CAN HINDER Read More

WHERE BOUNDRIES OF TIME AND SPACE WIPE OUT

სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, რომელიც ინერციით არსებობს და უკანასკნელ დღეებს ითვლის ომგადატანილ, კვლავ საომარ მდგომარეობაში მყოფ და პოსტსაბჭოთა, დამოუკიდებლობამოპოვებულ საქართველოში. შენობა გაპარტახებულია, როგორც მთელი ქვეყანა, თუმცა სტრატეგიულად ხელსაყრელი მდებარეობა აქვს. მის სივრცეში ხვდებიან ერთმანეთს მეცნიერთა ჯგუფი და ჯარისკაცები. მეცნიერები ყოფის ამაოებაზე მსჯელობენ, ხოლო ჯარისკაცებს ობიექტის დაკავება სურთ, კარსმომდგარი საბრძოლო ოპერაციების ჩასატარებლად. თითქოს უხილავი, უსახელო, მითური და, სინამდვილეში, …

WHERE BOUNDRIES OF TIME AND SPACE WIPE OUT Read More

WHEN LAW AND MORALITY ARE ASLEEP

The internal and external confrontations, wars, conflicts, pandemics, social problems, destructive processes in the world that have existed in Georgia for years affect the formation of the mental thinking, lifestyle and form of the modern society. The feeling of walking in a vicious circle, of not being able to get out of the situation, caused the internal constitution of the modern man to break, which ultimately led to the change of the existing moral codes. The world has focused on the personal needs of the "I," it has become somewhat closed...

WHEN LAW AND MORALITY ARE ASLEEP Read More

FAR FROM LOVE

Is "The Martyrdom of Shushanik" a family drama? Probably not, but Manana's life really looked like a family drama in the movie "My Happy Family" (2017, directed by Nana Ekvtimishvili and Simon Groß), which is an example of broken love. It follows the stages that couples who do not live alone have to go through. When a third person interferes in the relationship between husband and wife, everything gets mixed up and looks like chaos, and there is no way out of chaos, and thus the love that once connected them...

FAR FROM LOVE Read More

IN QUEST OF DEUS EX MACHINA

Although Marxism in its essence excludes, religious faith in general, and is hostile to the church, it places a surrogate’s functional role of fundamental religiosity, especially in relation to Christianity. Some religious scholars consider Marxism one of the world religions. The famous French film critic and theoretician, André Bazin, in one of his articles, "The Myth of Stalin in Soviet Film," discusses how Stalin's idealistic image was reflected in the cinema, how Stalin is portrayed as a superman in Soviet films, he who orders the chaos...

IN QUEST OF DEUS EX MACHINA Read More

THE MERCIFUL GOD IS ONE

“There are three types of judgment: scientific, religious, and poetic. Myths, in my view, cover all three aspects of judgment. Therefore, the model of mythological judgment is a universal form of knowledge of the world” – this quote is read by one of the characters in the film “Namme” (2017) and makes the peculiarity of the film's artistic language fully understandable. Director Zaza Khalvashi combines all three types of knowledge of the world in his work. Religion is introduced in the category of faith, science – in the form of ecology, and poetry – is the story itself and the visual-physical solution of the film.

THE MERCIFUL GOD IS ONE Read More

FAMILY PORTRAIT IN PREPARATION FOR BIRTHDAY

A future film directors’ workshop led by Merab Kokochashvili brought together young people with interesting potential, in whose works we can read the attempt to see the spark, aesthetics, beauty, and even value in everyday, seemingly banal stories and spaces, which will make us think about the events around us and show us their meaning. It might as well give us a small piece of life advice. Ilia Asitashvili's film "Preparation" offers just that – a delicate, aesthetic, somewhat humorous, and familiar observation of the problematic relationship between a father and his teenage son in a modern family.

FAMILY PORTRAIT IN PREPARATION FOR BIRTHDAY Read More

LIZA'S WAY

30 years have passed since the fall of Sokhumi. It is not a short period of time. It might be such for history, but not for life or for art. The wound is still open, and the pain is still alive. This topic has not been closed in the films either. Every now and then, there are films. Some with good, some with less good messages: "This land is ours," "We are in pain," "We were treated unfairly," "We will be back," "We were opposed by the third force," "We are brothers", and "We must stay brothers."

LIZA'S WAY Read More

WE ARE ALL WATCHED AND SEEN BY ONE AND THE SAME SKY

A few years ago, a new voice was suddenly heard in a new Georgian film. A new person appeared: Alexandre Koberidze, who, with his second full-length film, "What Do We See When We Look at the Sky?" (with his own script, a co-production of Sakdoc Film, Georgia, and DFFB, Germany, financed by the National Film Center and other organizations), captured the attention of the entire film world. The young director made the film (in contrast to "Let the Summer Never Come Again," which was shot on a phone in 2017) with a professional camera, together with professional Iranian cameraman Faraz Fesharaki, professional German gaffer Moritz Friese, professional composer Giorgi Koberidze, and professional and non-professional actors.

WE ARE ALL WATCHED AND SEEN BY ONE AND THE SAME SKY Read More